Privacy statement

De privacy van mijn klanten en bezoekers van deze website is voor mij erg belangrijk en de persoonlijke informatie die je aan mij verstrekt wordt daarom vertrouwelijk verwerkt in overeenstemming met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt. Onder persoonlijke informatie vallen zowel je naam en adresgegevens, alsook alle informatie die ik van je krijg en alle informatie die wordt verzameld in het kader van de persoonlijke begeleiding. Deze privacyverklaring is van toepassing als je mijn website coachpraktijkderozedonderwolk.nl bezoekt of een overeenkomst sluit. 

Het doel van de gegevensverwerking

Coachpraktijk de Roze Donderwolk gebruikt jouw gegevens alleen om een goede dienstverlening aan jou te verzorgen, klachten in behandeling te nemen en fraude te voorkomen. Jouw persoonsgegevens worden alleen door mij verwerkt nadat je akkoord bent gegaan met het coachingstraject of een overeenkomst met mij sluit. 

Het intakeformulier verwerkt Coachpraktijk de Roze Donderwolk voor de volgende doeleinden:

 • Inzicht krijgen in de problematieken die spelen met betrekking tot de hulpvraag
 • Verbanden leggen tussen de gegevens om jou op de juiste manier te kunnen begeleiden
 • Het opstellen van de factuur, tussentijdse evaluatie van het coachingstraject
 • Begeleiding tijdens de sessies

Coachpraktijk de Roze Donderwolk verwerkt alleen persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor deze doeleinden en deze worden alleen verstrekt aan derden met jouw toestemming. 

Wanneer er tijdens of na een coachsessie iets wordt opgeschreven, wordt dit bewaard in een afgesloten ruimte. Wanneer je een contact- of aanmeldformulier op de website invult, of mij een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die je mij toestuurt, bewaard zolang de inhoud nodig is voor de beantwoording en afhandeling daarvan. Hieronder vind je een overzicht van persoonsgegevens die ik mogelijk verwerk voor het leveren van mijn diensten:

 • Bedrijfsnaam (indien van toepassing)
 • Voor- en achternaam
 • Adres
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Diagnoses, andere bezochte instanties en aangeleverde gegevens naar aanleiding van het intakeformulier.

Ik verwerk ook persoonsgegevens zoals bankrekeninggegevens voor afhandeling van je betaling. Ik verwerk ook persoonsgegevens wanneer ik hier wettelijk toe verplicht ben; zoals gegevens die ik nodig heb voor mijn belastingaangifte. 

Coachpraktijk de Roze Donderwolk verwerkt gegevens die nodig zijn voor jouw behandeling. Dit omvat mogelijk ook gevoelige of bijzondere persoonsgegevens, zoals gezondheidsgegevens. Voor het verwerken hiervan vraag ik om jouw toestemming op het intakeformulier. 

Statistieken / Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe de website wordt bezocht en gebruikt. IP-adressen van bezoekers worden daarbij geanonimiseerd opgeslagen om jouw privacy hierbij te waarborgen. Het delen van gegevens is uitgezet en er wordt geen gebruik gemaakt van andere diensten van Google in combinatie met Analytics. 

Gebruik van Cookies

Ik maak alleen gebruik van analytische cookies ten behoeve van Google Analytics, zoals hierboven omschreven. Deze cookies zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak.

Beveiliging van jouw gegevens

Ik heb passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen getroffen om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik en ongeoorloofde toegang door derden. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met mij op. 

Delen met anderen

In sommige situaties is overleg met andere coaches of hulpverleners gewenst. Op deze manier ben ik nog beter in staat om jou te helpen. Ik deel je gegevens niet zomaar met derden zonder jouw toestemming en zal deze alleen verstrekken als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die in opdracht van mij gegevens verwerken, sluit ik een verwerkingsovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. 

Digitaal nieuws / blogs

Ik schrijf blogs waarmee ik mijn relaties inzicht wil geven in mijn persoonlijke ervaringen of gebeurtenissen of waarmee ik wil informeren over nieuws omtrent mijn diensten. Jouw e-mailadres wordt alleen met jouw toestemming toegevoegd aan de lijst van ontvangers. Iedere e-mail bevat een link waarmee je je eenvoudig weer kunt afmelden. 

Inzage, correctie en verwijderen van gegevens

Wanneer je een klantrelatie met mij hebt, kun je door middel van een schriftelijk verzoek de persoonlijke gegevens opvragen die ik van jou bewaar. Indien deze onjuistheden bevatten, kun je mij schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik je een kopie van jouw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen 4 weken, op je verzoek. 

Bewaring persoonsgegevens

De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is ten behoeve van het uitvoeren van de opdracht, tenzij anders met jou en/of de opdrachtgever is afgesproken. Een uitzondering hierop is het bewaren van de facturen. Volgens wettelijke bepalingen dienen deze 7 jaar bewaard te blijven.

Mijn contactgegevens

Coachpraktijk de Roze Donderwolk
Selina van den Brink
Pauwenburg 84
8226 TA Lelystad
Telefoon: 06 5437 4829
E-mail: selina@derozedonderwolk.nl
IBAN: NL39 INGB 0674 6321 84
KvK nummer: 84136936

Aanpassingen privacy- en cookieverklaringen

Ik behoud mij het recht voor om deze privacy- en cookieverklaring aan te passen.
Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.